SpillEx

Single Use absorptiemat

De Spillex Single Use absorptiemat is de veiligste en meest hygiënische oplossing om snel vloeistof te absorberen voordat u gaat schoonmaken. Voorbeelden zijn bloed in een operatiekamer, urine in een patiëntenkamer of een gebroken fles in een supermarkt. De vloeistof wordt omgezet in een droge, niet lekkende hydrogel. Totale vloeistofopname gebeurt in een tijdspanne van 30 tot 120 seconden, afhankelijk van het type vloeistof. Spillex bestaat uit drie lagen: Onderste laag: vocht aantrekkend non-woven materiaal Middenlaag: een hoge concentratie van super absorberende polymeren (SAP) die worden omgezet in een hydrogel bij contact met de vloeistof Bovenste laag: vloeistofdichte PE film om direct handcontact met de opgenomen vloeistof te vermijden. Bij de opname van risicovolle vloeistoffen, is het geadviseerd om een speciaal protocol voor gevaarlijk afval volgen. Om veiligheidsredenen altijd wegwerpbare handschoenen dragen.

Vragen?

Contact