Disclaimer

  • Deze website wordt beheerd door de Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH. Alle rechten hierop behoren exclusief toe aan Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, tenzij anders vermeld.
  • Alle informatie die op deze website wordt gepubliceerd, in het bijzonder informatie met betrekking tot producten, wordt gegeven met de beste kennis van Freudenberg Home en Cleaning Solutions GmbH. Dergelijke informatie kan in geen geval, voor zover wettelijk toegestaan, worden opgevat als enige garantie  of verklaring van welke aard dan ook en mag geen enkele aansprakelijkheid opleggen aan Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH.
  • Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH kan, naar eigen goeddunken, de werking van deze website of delen daarvan op elk moment wijzigen, aanpassen of stopzetten. Freudenberg aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het updaten van haar website.
  • Koppelingen naar sites van derden houden geen goedkeuring in van dergelijke sites van derden door Freundenberg Home and Cleaning Solutions GmbH. Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of hun inhoud.