Gegevensbeschermingsbeleid

We hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met de volgende privacyverklaring informeert u over welke gegevens we verwerken en hoe we dit doen. Het bevat ook informatie om ons te contacteren als u vragen of bemerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens heeft. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke ("controller") is FHP Vileda S.C.S.   (hierna “wij”). 

Welke gegevens verwerken wij en wat is de bron van deze gegevens?

Wij verwerken persoonlijke gegevens die wij in de loop van onze zakelijke relaties van u ontvangen. We verwerken gegevens die we op legitieme wijze hebben ontvangen van 
 • van een partner die u een volmacht heeft gegeven 
 • van een zakelijke partner
 • van beschikbare openbare bronnen (bijvoorbeeld kruispuntbank voor ondernemingen, adressenlijst, media, deelnemers aan handelsbeurzen). 

De categorieën van persoonsgegevens zijn uw contactgegevens (zoals aanhef, naam, land, adres, e-mailadres en telefoonnummer, leveringsadressen, bestel- en factureringsinformatie, kredietbeoordelingsinformatie, documentatiegegevens, beursnotulen, enz.).

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag verwerken wij de gegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze commerciële activiteiten. Bovendien vindt de gegevensverwerking plaats op basis van gerechtvaardigd belang, voor de uitvoering van een contractuele relatie of om precontractuele maatregelen te nemen, op basis van uw toestemming of als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld op beurzen, per e-mail , per post, telefonisch of via deze website). 
Uw  persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:
 • Bezoek van deze website 
 • Bezoekersregistratie, Wi-Fi gasttoegang
 • Organisatie van beurzen en evenementen
 • Direct marketing
 • Orderverwerking, levering, facturering
 • Voor wettelijke verplichtingen (douane- en nalevingscontroles, ongevalverslagen)
 • Kwaliteitscontroles en kwaliteitscertificaten, 
Indien we uw gegevens verwerking op basis van uw toestemming kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken zonder opgave van redenen. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. 
 

Wie ontvangt mijn gegevens?

We dragen uw gegevens over aan volgende ontvangers. Als het mogelijk is, worden de gegevens geanonimiseerd of gepseudonimiseerd: 
 • Andere entiteiten binnen onze groep, dat wil zeggen, alleen die functies of werknemers ontvangen uw gegevens, als ze nodig zijn om te voldoen aan onze contractuele, wettelijke of reglementaire verplichtingen of om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen
 • Onze verwerkers, zoals
  • Beveiligingsbedrijf voor autorisatie van toegangsrechten
  • IT- en hosting service providers
  • Kredietinstellingen en betalingsproviders om betalingsverrichtingen te verwerken bij het bestellen
  • Backoffice-serviceprovider voor het verwerken van reclamemailings
  • Leveranciers voor het afhandelen van product- en monsterbestellingen
  • Laboratoria voor het testen van producten
  • Logistiekbedrijf om uw bestelde goederen te verzenden
  • Distributeurs, als ze uw gegevens nodig hebben om uw bestelling te verwerken
  • Bureaus voor enquêtes en marketingactiviteiten.
 • Overheden en instellingen (belastingkantoren, overheden, douanekantoren), op voorwaarde dat er een wettelijke of reglementaire verplichting bestaat om dat te doen.

Alle verwerkers en distributeurs zijn contractueel verplicht om uw gegevens alleen te verwerken als onderdeel van de levering van diensten en in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming. 

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

We slaan uw gegevens alleen op voor zolang als nodig om de commerciële transactie te verwerken en om te voldoen aan vereisten op het vlak van documentering. We bewaren uw gegevens gedurende maximaal 10 jaar vanaf het einde van onze commerciële relatie. 
 

Welke rechten heeft u?

Onder de voorwaarden en modaliteiten voorzien door de toepasselijke wet, heeft u 
 • het recht op toegang en om informatie op te vragen over welke gegevens we over u opslaan, 
 • het recht om deze gegevens te corrigeren, 
 • het recht om deze gegevens te laten verwijderen. 
 • Het recht op beperking van de verwerking
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
 • Het recht op gegevensoverdracht
 • Het recht om uw toestemming terug te trekken wanneer de verwerking plaatsvond op grond van uw toestemming.

Neem in eerste instantie contact op met de persoon die als laatste contact met u heeft gehad. U kan ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. 
Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH
Data Protection Officer
Im Technologiepark 19
69469 Weinheim
Germany
data_privacy@fhp-ww.com

Als u van mening bent dat we Europese gegevensbeschermingswetten overtreden bij het verwerken van uw gegevens, vragen we u contact met ons op te nemen om uw zorgen kenbaar te maken. 
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Cookiebeleid

Cookies

We slaan we informatie, zogenaamde "cookies", op uw computer op om bepaalde diensten aan te kunnen bieden of om uw voorkeuren beter te begrijpen en om onze website te optimaliseren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die vaak een unieke identificatie bevatten en die vanaf een webserver op uw schijf worden opgeslagen. Cookies bevatten informatie die later kan worden gelezen door de webserver die de cookie heeft opgeslagen. Ze bestaan ​​vaak uit een reeks tekens en cijfers en soms meer informatie die uw computer op unieke wijze identificeert.

Sommige cookies worden alleen opgeslagen voor de duur van uw bezoek aan onze website, de zogenaamde "Sessiecookies". Anderen, meer permanente cookies kunnen op uw computer achterblijven na uw bezoek aan onze website en onze website zal deze bezoeken telkens wanneer u onze website opnieuw bezoekt (zogenaamde "ID-cookies").

U kunt de cookies van deze website beheren door de instellingen van uw webbrowser te wijzigen om helemaal geen cookies te accepteren, deze alleen op verzoek te accepteren of door ze te verwijderen wanneer u uw browsersessie sluit. Houd er rekening mee dat het gebruik van sommige services mogelijk wordt beperkt en dat sommige gedeelten van de website alleen correct werken met behulp van cookies.

U vindt aanvullende informatie over de cookies die op onze websites worden gebruikt onder: Cookie List (PDF) 

YouTube Video Plugins
Onze website maakt gebruik van video-plug-ins van de video-sharing website youtube.com. Youtube behoort tot Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ( Google "). We nemen video's op van ons officiële YouTube-kanaal met behulp van YouTube's privacy-enhanced modus.Deze modus kan cookies op uw computer plaatsen zodra u op de YouTube-videospeler klikt, maar YouTube zal geen persoonlijk identificeerbare cookie-informatie opslaan voor het afspelen van ingesloten video's met behulp van de privacymodus.

U vindt meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens in het privacybeleid van YouTube onder: 
 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. In geval van activering van de IP-anonimisering, zal Google het laatste octet van het IP-adres voor de lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afkappen / anonimiseren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en ingekort door Google-servers in de VS. Namens de websiteprovider gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websiteprovider te verstrekken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Verder kunt u voorkomen dat Google gegevens verzamelt en gebruikt (cookies en IP-adres) door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/gb.html of op http://www.google.com/intl/en_uk/analytics /privacyoverview.html. Houd er rekening mee dat op deze website de Google Analytics-code wordt aangevuld met "gat._anonymizeIp ();" om een ​​geanonimiseerde verzameling IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-masking).

Als alternatief voor de browserplug-in, kan u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics deze website in de toekomst kan verzamelen. Er wordt een opt-out-cookie opgeslagen op uw apparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u nogmaals op de link klikken. 

Beperkingen op gebruik

Elk gebruik dat in strijd is met wettelijke bepalingen of met rechten van derden is verboden. In geval van inbreuk behouden wij ons het recht voor om de toegang tot de internetpagina's te blokkeren. 

Uw rechten en onze contactgegevens

Mochten bepaalde persoonsgegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten corrigeren en te laten verwijderen mocht dit niet langer nodig zijn. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing- of marktonderzoekdoeleinden. U hebt verder een recht op toegang tot uw persoonsgegevens.
U kunt deze rechten uitoefenen door rechtstreeks contact op te nemen met onze klantenservice op vileda.rofessionals@fhp-ww.com.
Voor verdere toelichting, schrijf naar:
Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH
Data Protection Officer
Im Technologiepark 19
69469 Weinheim
Germany
data_privacy@fhp-ww.com

Copyright
©2019 Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, Weinheim, Germany. Alle rechten voorbehouden, in het bijzonder met betrekking tot teksten, afbeeldingen en andere auteursrechtelijk beschermde werken gepubliceerd op deze internetpagina's. Elke reproductie, verspreiding, opslag, verspreiding, overdracht of andere exploitatie van de inhoud van deze internetpagina's zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH is uitdrukkelijk verboden.